Styret i Norsk XM klubb

Etter årsmøtet 2014 gjelder følgende styre:
 
Styreverv: Navn/e-mail: På valg årsmøtet:
 -
President:
2016
-
Sekretær:
2015
-
Kasserer:
2015
-
Webmaster:
2016
-
Teknisk sjef
2015
-
  Aktivitetsansvarlig:
2016
-
Styremedlem:
2016
-
Styremedlem:
2015
-
 Vi har enda ikke rukket å samle hele det sittende klubbstyret etter dette bildet med klubbstyret 2004-2005. Det har vært utskifting av flere personer i styret siden bildet ble tatt slik at det nå i 2014 bare er to igjen (stående nr. 3 og 5 fra venstre). Bildet ble tatt ombord i ferga på Geirangerfjorden.