RETTIGHETER TIL INNHOLD PÅ DENNE WEBSIDE!

COPYRIGHT! All material on this website is the property of the Norwegian XM Club (Norsk XM Klubb). Material from the non-password protected pages can be used by others when the Norwegian XM Club is referred to as the source and a link to this website is presented. Material from the members only and password protected pages can only be used with permission from the Norwegian XM Club.

Det meste av innhold på disse websidene er NORSK XM KLUBBs eiendom og kan ikke uten videre benyttes av andre enn Norsk XM Klubb eller den som forfattet/laget det enkelte bidrag. Les bruksbetingelsene!

Medlemmene i styret, webmaster og mange andre medlemmer i klubben forøvrig har til sammen lagt ned utrolig mange timer arbeid i å lage artikler, reparasjonsbeskrivelser, skisser, logoer, tegninger etc etc. Det er ikke minst tatt et anselig antall digitale bilder som hjelp for lettere å beskrive reparasjoner mm samt også av medlemmenes biler mm.

Norsk XM Klubb forbeholder seg retten til ALT dette materialet. Noe av det som ligger på klubbens webside er også materiale som artikler, script, bilder mm som andre enn klubbens medlemmer har laget. Slikt stoff er likevel i mindretall på denne siden og klubben har fått tillatelse til å gjengi og bruke dette materiale. Som eksempel nevner vi 360 grader visning av interiøret i XM. Dette fikk Norsk XM Klubb overta etter Citroen Norge når de sluttet å markedsføre XM.

Januar 2006 passerte Norsk XM Klubb 500 MB med stoff på websiden ( 1244 MB pr desember 2010 ) og det sier noe om innsatsen til medlemmene av klubben. Vi må samtidig nevne at  moderate 34% av dette var bilder i 2006. Når en vet at resten er tekstfiler, artikler og diskusjonsforuminnlegg så skjønner en at dette er store mengder med materiale. Klubben er spesielt opptatt av, til det beste for klubbens medlemmer, å beskytte materialet på de medlemsinterne og passordbeskyttede områdene av websidene. Når styret, webmaster eller andre medlemmer bidrar med nytt interessant stoff skal dette primært være til gode for alle de andre medlemmene av Norsk XM Klubb i et positivt samhold. Det skal medføre fordeler å være medlem i Norsk XM Klubb og da kan vi normalt ikke tillate at materiale fra de medlemsinterne sidene spres åpent.

Når dette er slått fast kan vi likevel innenfor visse rammer tillate andre enn Norsk XM Klubb, både privatpersoner og bedrifter, å benytte materiale de finner på disse sidene. Dette gjelder dog KUN under følgende forutsetninger:

1. Når materiale fra de åpne (ikke passordbeskyttede) områdene av Norsk XM Klubbs webside skal benyttes av andre enn Norsk XM Klubb skal ALLTID Norsk XM Klubb være oppgitt som kilde og det skal opplyses om adressen til klubbens webside i form av en link/lenke.

2. Materiale fra de medlemsinterne og passordbeskyttede sidene kan KUN benyttes etter å ha fått godkjennelse på forhånd fra Norsk XM Klubb. Dersom materialet det gjelder er laget/skrevet av et klubbmedlem og dette medlemmet allerede har samtykket til ekstern bruk vil tillatelse fra president og webmaster gjerne bare være en formalitet. Slik tillatelse fra klubbens styre må imidlertid alltid innhentes for å bekrefte at medlemmet som har gitt sin tillatelse er eneforfatter på stoffet og at ikke andre medlemmer også har bidratt til stoffet. Da må nemlig den (de) andre bidragsyteren også godkjenne slik bruk.