NXMK Logo   Klikk på logoen for å tilbake til hovedsiden  
     
 

 

Norsk XM Klubb er 20 år

2020 er vel et meget passende årstall for å feire at Norsk XM Klubb er 20 år! Klubben ble startet 11.januar 2000 av de som ble de 5 første medlemmene i klubben. Av disse fem er det nå 20 år senere fortsatt 2 som har XM og som er medlemmer i klubben.
Medlemsnummer / Navn:
   1   Helge Seljeseth
   2   Øivind Rolseth
   3   Jens Ingvald Ornæs
   4   Thor Egil Aarvik
   5   Oddbjørn Mantor

Klubben ble startet etter at 4 av de nevnte «møttes på Internett» på svenske Citroenakuten i 1999 ca. et og et halvt år etter Citroenakuten ble startet. Da det i Norge ikke var en modellfelles Citroenklubb som i Sverige, men forskjellige klubber for flere av modellene oppsto ideen om å starte en norsk klubb for XM. Norsk XM klubb ble startet opp 5 måneder før XM gikk ut av produksjon i juni 2000. XM var altså i høyeste grad fortsatt en hverdagsbil da klubben ble startet. Nå 20 år senere har allerede de første XM’ene gått inn i rekkene av veteran-Citroen’er og en stadig høyere andel av dagens eiere av XM anser bilen som et samleobjekt som slipper å være ut på saltede veier i vinterhalvåret. Noen har sågar sikret seg opptil flere flotte XM’plar.

Med relativt få medlemmer spredt over store deler av Norge gjennom sitt første år ble klubben i stor grad organisert slik at en baserte seg på at medlemmene hjalp hverandre over Internett. Det kunne være alt fra avanserte tekniske feil/utfordringer, enkle oppgraderinger/forbedringer til mer trivielle saker som enkelt stell av bilen. Dette skjedde med hjelp av GjørDetSelv artikler i et "GDS-arkiv" som klubben tidlig startet å bygge samt ikke minst gjennom medlemmenes XM-Forum som også ble startet allerede i 2000. Klubben startet sin "Internett-æra" med sin første webside 9.mars 2000. Et år etter oppstarten av Norsk XM Klubb var den vokst til 58 medlemmer.


Fra 2001 begynte klubben også å satse mer på det sosiale samvær utenfor Internett med både landstreff og årsmøte i naturskjønne Lofoten! og fra og med 2002 ble det i tillegg til landstreff/årsmøte også avholdt regionstreff/mekketreff i Oslo m/omegn (Regionstreff Østlandet) og Trondheim m/omegn (Regionstreff MidtNorge). Klubbens landstreff ble gjerne avholdt i naturskjønne og/eller familievennlige steder som eksempelvis:
•   Lofoten
•   Hunderfossen
•   Røros
•   Geiranger (m/ tur opp Trollstigen)
•   Vestby/Tusenfryd
•   Fagernes (m/tur Valdresflya)
•   …med flere

Fra 2011 ble klubben invitert med på felles landstreff sammen med klubbene for DS/ID, CX og SM.
På slutten av 2005 valgte klubben å registrere seg som et foretak og klubben ble registrert 12.januar 2006. Like etterpå gikk klubben over fra .nu til .no-domene på nytt webhotell 26.januar 2006. Den gang måtte vi få godkjennelse fra Citroen Norge på at klubben kunne bruke citroenxm.no før «registrar» aksepterte og effektuerte websiden med dette domenenavnet. Siden den gang har klubbens webadresse vært www.citroenxm.no

Fra klubben startet i 2000 og i flere påfølgende år var XM fremdeles "hverdagsbilen" for de fleste medlemmene i klubben. Den store nytten XM-eierne så i den samlede tekniske kompetansen i klubben medførte en kraftig vekst i medlemsmassen fram til toppårene 2007 og 2008 med over 700 medlemmer. Dette var kompetanse samlet gjennom XM-Forum samt ikke minst i det kraftig voksende elektroniske arkivet med både teknisk dokumentasjon og GjørDetSelv-artikler (i all hovedsak er skrevet av medlemmer).

Fra perioden 2008 – 2010 begynte XM å bli en så godt voksen bil mht alder at mengden XM som hverdagsbil ble sterkt fallende. Svært mange XM, kanskje særlig av de enklere utgavene mht motorstyrke og ekstrautstyr samt også varebiler, havnet etter hvert hos bilopphuggerne. Medlemsmassen i klubben har fra denne tidsperioden forskjøvet seg kraftig over mot de som samler på XM som nå er en begynnende veteranbil selv om det fremdeles er noen igjen som har XM som "hverdagsbil". Noen medlemmer har også flere XM derav noen anses som samleobjekter, mens en eller noen få brukes året rundt. Flere av klubbens medlemmer har også importert flotte XMplar de senere årene da kostnadene/avgiftene forbundet med dette nå er svært lave i forhold til for eksempel 10 år siden.

Klubbens medlemsmasse har de siste 10-12 årene vært fallende, ganske raskt fra toppåret 2008 til 2014 men med mindre nedgang fra 2014 til 2020. Klubben har en solid økonomi selv med et moderat medlemstall i dag. Derfor har klubben beholdt en lav årskontingent (kun 200 kr) som har vært uendret i 20 år siden oppstartsåret! Klubben har i løpet av de siste 5 årene foretatt en modernisering og full omlegging av både XM-Forum, Gjør Det Selv arkivet samt de offisielle åpne websidene.