NXMK Logo   Klikk på logoen for å tilbake til hovedsiden  
     
 

 

 

Klubben ble startet (stiftet) 11.januar 2000 av de som ble de 5 første medlemmene i klubben:

1. Helge Seljeseth
2. Øivind Rolseth
3. Jens Ingvald Ornæs
4. Thor
Egil Aarvik
5. Oddbjørn
Mantor

Klubben ble altså startet 5 måneder før XM gikk ut av produksjon i juni 2000. I sitt første år var klubben i veldig stor grad en "Internett-klubb" basert på at medlemmene hjalp hverandre over Internet med med alt fra avanserte tekniske feil/utfordringer til mer trivielle saker som enkelt stell av bilen, men også enkle oppgraderinger/forbedringer. Dette skjedde med hjelp av av GjørDetSelv artikler i et "GDS-arkiv" som klubben tidlig startet å bygge samt ikke minst gjennom medlemmenes XM-Forum som ble startet høsten 2000. Klubben startet sin "Internett-æra" med sin første webside 9.mars 2000. Et år etter oppstarten var det 58 medlemmer i Norsk XM Klubb.

Fra 2001 begynte klubben også å satse mer på det sosiale med både landstreff og årsmøte i naturskjønne Lofoten! og fra og med 2002 ble det i tillegg til landstreff/årsmøte også avholdt regionstreff/mekketreff i Oslo m/omegn (Regionstreff Østlandet) og Trondheim m/omegn (Regionstreff MidtNorge). På slutten av 2005 valgte klubben å registrere seg som et foretak og klubben ble registrert 12.januar 2006 og gikk like etterpå over til .no-domene på nytt webhotell 26.januar 2006. Siden den gang har webadressen vært www.citroenxm.no

Fra klubben startet i 2000 og i flere påfølgende år var XM fremdeles "hverdagsbilen" for de aller fleste medlemmene i klubben. Den store nytten XM-eierne så i den samlede tekniske kompetansen i klubben (delt gjennom XM-Forum) samt det kraftig voksende elektroniske arkivet med både teknisk dokumentasjon og GjørDetSelv-artikler (i all hovedsak er skrevet av medlemmer) medførte en kraftig vekst i medlemstallet fram til toppårene 2007 og 2008 med over 700 medlemmer. I løpet av klubbens først 7-8 år steg imidlertid også andelen av relativt passive medlemmer som betalte kontingent hvert år (eller også bare annethvert år), men ellers var relativt lite aktive i klubben mht treff og innlegg på XM-Forum.

Fra 2008 begynte XM å bli en så godt voksen bil mht alder at mengden XM som hverdagsbil ble sterkt fallende. Svært mange XM, kanskje særlig av de enklere utgavene mht motorstyrke og ekstrautstyr, havnet etterhvert hos bilopphuggerne. Medlemsmassen i klubben har de senere årene forskjøvet seg over mot de som samler på XM selv om det fremdeles er en betydelig andel som har XM som "hverdagsbil". En del har også flere XM derav noen anses som samleobjekter, mens andre brukes året rundt. Dette er en forventet og naturlig utvikling i en periode der bilene går fra å være fra helt nye til ca 10 år gamle fram til i dag (mai 2015) da de er mellom 15 og 26 år gamle. Klubben har de siste 4 årene vært sakte fallende fra ca 200 medlemmer og det kraftige fallet i medlemsmassen fra 2007/2008 har flatet ut de siste par årene. Klubben har en solid økonomi selv med et moderat medlemstall i dag og med en lav årskontingent (kun 200 kr) som har vært uendret i over 15 år siden oppstartsåret.