NXMK Logo   Klikk på logoen for å tilbake til hovedsiden  
     
 

 

Medlem - du?

Hvilken nytte/glede kan du ha av å være medlem i Norsk XM klubb?

 • Detaljert teknisk informasjon om XM på medlemsinterne websider og FTP-server: GjørDetSelv artikler, el-skjema, håndbøker etc. Klubbens samlede elektroniske arkiv er pr. august 2020 på hele 29 GB.
 • Tips/råd om GODE og rimelige verksted for rimelige reparasjoner ved både merkeverksted og uavhengige verksted
 • Gode råd ved kjøp av XM og bistand med opplysninger om XM
 • XM-forum på nett for å spørre om råd, få hjelp og utveksling av meninger på en webbasert diskusjongruppe
 • Tilgang på BILLIGE deler fra klubbens eget delelager
 • Mulighet for å abonnere på bladet Citrophile (et blad for Citroenklubber i Norge)
 • Bistand med formidling av deler og utstyr
 • En "møteplass" for deg som er interessert i XM
 • Medlemstreff og turer med både tekniske og kulturelle innslag

Hva koster medlemskapet?

 • For alt det ovenstående er kontingenten på KUN kr 200 per år (fortsatt bare det samme som da klubben startet i år 2000 ! ).
 • Med abonnement på Citrophile til kr 200 er det totalt kun kr 400 pr kalenderår
 • Nye medlemmer som melder seg inn i klubben i september og oktober betaler kun halv medlemsavgift.
 • Nye medlemmer som melder seg inn i klubben i november eller desember, betaler normal årskontingent, men som da også gjelder for hele det etterfølgende år.
 • Klubben er et idealistisk foretak der styremedlemmer etc yter frivillig innsats og ikke mottar lønn/godtgjørelse


Hvordan bli medlem?

Send en e-post til postmaster@citroenxm.no  der du bare kopierer inn den røde teksten under og legger til informasjonen om deg og din(e) bil(er). Har du for eksempel ikke XM nå, men en C6 eller en Xantia skriver du inn info om den. Har du flere biler kan du gjerne fylle inn info på flere :)

Fullt navn:
Adresse:
Postnr. og Poststed:
E-post:
Telefon:
XM-årsmodell og type:  (eksempelvis. 94 2,1 TD Vare)
RP/PR-nummer:    (PR-nummer finner du i fremkant i døråpningen til førerdøren)
Registreringsnummer :
Hvor/hvordan fikk du høre om Norsk XM Klubb? :
Eventuell tilleggskommentar (tidligere medlem?):


Betalingsinformasjon

Klubben sender normalt ikke ut giro for innbetaling av medlemskontigenten. Det er i dag så mange som benytter nett-bank, mobilbank osv. at vi føler vi kan være effektive og spare både en del arbeid og en del penger penger ved ikke å sende ut giro på post med porto. Når du skal betale så er nødvendig betalingsinformasjon som følger:

Norsk XM-klubb
v/kasserer Rolf Lystad
Oklavegen 4
6150 Ørsta

Kontonr.: 2280.23.62424


"Betaling med melding" (ikke KID): Medlemskontingent for " navn" , "årstall"

Tilleggsinfo dersom nødvendig (f.eks. betaling fra utenlandsk bank):
Iban nr. : NO6022802362424
Swift code: SPTRNO22
Bank: Sparebank 1


Vi anbefaler at du så snart som mulig går inn på XM-Forum og oppretter deg en bruker der.
Når klubbens kasserer får bekreftelse på at du har betalt kontigenten vil kasserer åpne din bruker for full medlemstilgang. Haster det veldig med å få tilgang kan du prøve å kontakte kasserer eller andre i styret for å få fortgang i tilgangen til forumet, GjørDetSelv arkivet, teknisk arkiv med mer.

 

 

 

For helt spesielle hastesaker (havarier eller annet) - kontakt Norsk XM Klubb på tlf. 911 30 881