Bli medlem i Norsk XM Klubb

Fyll ut skjema nedenfor og send innmelding. Har du vært medlem før MÅ du oppgi dette i kommentarfeltet helt nederst! Minst et telefonnummer må oppgis. Når vi har mottatt din innmelding vil du få en bekreftelse med diverse informasjon. MERK! ....at bare navn, e-mail adresse, bosted uten adresse samt bilmodell legges synlig på internett.


Navn....: 
Adresse: 
Postnr...: Poststed: 
E-mail...: MERK! Se fotnote *1) under. Viktig informasjon!
Telefon..: 
Mobil....: 
Jobbtlf...: 
XM-årsmod./type ....: (eksempelvis.  94 2,1 TD Vare)
RP/PR-nummer *2) .: 
Registreringsnummer ..: 
Ønsker du bilde på medlemskortet?..........: Ja eller nei
Hvor fikk du høre om Norsk XM Klubb? : 

*1) Om du ikke har e-post må du påregne en del lengre tid før du mottar informasjon fra Norsk XM Klubb. Har du e-post adresse vil du normalt få svar/informasjon på denne e-post adressen i løpet av kun 0-3 dager, unntaksvis et par uker. Uten e-post vil det normalt ta flere uker. NB! Har du venner eller familie med e-post kan du kanskje få lov å få sendt kun en første bekreftelse til denne (c/o ditt navn). Merk da av i kommentarfeltet at dette ikke er din egen e-post!
*2) Du finner nummeret i fremkant i døråpningen til førerdøren.

Får du problemer med innmeldingen, send e-mail til postmaster@citroenxm.no. Du kan gjerne sende bilder av bilen din til webmaster@citroenxm.no om du ønsker disse lagt ut på websiden. Dette kan du selvsagt også gjøre på et senere tidspunkt, eller vi kan opprette en link til din egen webside (om du har en) der du har bilder og informasjon om din XM.

Eventuell tilleggskommentar (tidligere medlem?):Tilbake