Medlem - du?

Hvilken nytte/glede kan du ha av å være medlem i Norsk XM klubb?

 • Detaljert teknisk informasjon om XM på medlemsinterne websider og FTP-server: GjørDetSelv artikler, el-skjema, håndbøker etc. Klubbens samlede elektroniske arkiv er pr. mars 2007 på hele 5 GB (5000 MegaByte).
 • Billigere reparasjoner og billigere service pga gode rabattavtaler på deler/rekvisita, dekk/felg, reparasjonsarbeid, drivstoff mm
 • Tips/råd om GODE og rimelige verksted for rimelige reparasjoner ved både merkeverksted og uavhengige verksted
 • Gode råd ved kjøp av XM og bistand med opplysninger om XM
 • XM-forum på nett for å spørre om råd, få hjelp og utveksling av meninger på en webbasert diskusjongruppe
 • 10 MB personlig lagringsplass på www.citroenxm.no for dine bilbilder
 • Tilgang på BILLIGE deler fra klubbens eget delelager
 • Mulighet for å abonnere på bladet Citrophile (et blad for Citroenklubber i Norge)
 • Bistand med formidling av deler og utstyr
 • En "møteplass" for deg som er interessert i XM
 • Medlemstreff og turer med både tekniske og kulturelle innslag
 • Søkerobot for Norsk XM Klubb på medlemsinterne websider

Hva koster medlemskapet?

 • For alt det ovenstående er kontingenten på KUN kr 200 for et kalenderår.
 • Med abonnement på Citrophile til kr 200 er det totalt kun kr 400 pr kalenderår
 • Nye medlemmer som melder seg inn i klubben i september og oktober betaler kun halv medlemsavgift.
 • Nye medlemmer som melder seg inn i klubben i november eller desember, betaler normal årskontingent, men som da også gjelder for hele det etterfølgende år.
 • Klubben er et idealistisk foretak der styremedlemmer etc yter frivillig innsats og ikke mottar lønn/godtgjørelse

Betalingsinformasjon

Klubben sender normalt ikke ut giro for innbetaling av medlemskontigenten. Det er i dag så mange som benytter nett-bank, telegiro osv. at vi føler vi kan være effektive og spare både en del arbeid og en del penger penger ved ikke å sende ut giro på post med porto. MERK! Medlemskortet du får tilsendt gjelder for flere år fremover under forutsetning av at du sørger for å få kvittering/kvitteringstrykk når du betaler. Betaler du med Internettbank må du som eksempel altså krysse av for kvittering. Da får du tilsendt en klistrelapp som du setter på medlemskortet hvert år. Når du skal betale over nett-bank, telegiro.... eller ved å fylle ut en vanlig giro i bank-/postskranke så er nødvendig betalingsinformasjon som følger:

Norsk XM-klubb
v/kasserer Rolf Lystad
Oklavegen 4
6150 Ørsta

Kontonr.: 2280.23.62424
"Betaling med melding" (ikke KID): Medlemskontingent for " navn" , "årstall"

Dersom du ønsker å skrive ut en giro med kontonummer finner du en slik HER.

Tilleggsinfo om nødvendig:
Iban nr. : NO6022802362424
Swift code: SPTRNO22
Bank: Sparebank 1

Når du har betalt kontigenten vil du få tilsendt:

1.Flott medlemskort (bankkort format - laminert) *1) som legitimerer deg ved bruk av rabattavtalene

2.Brukernavn og passord til den klubbinterne delen av websidene som inkluderer GDS-arkiv (GjørDetSelv), XM-forum, rabattavtalene, medlemsarkiv, utstyrslister mm

- Tidligere sendte vi også ut søknadsskjema for Rabattavtalen med Statoil, men nå kan du selv laste ned dette skjemaet elektronisk i pdf-format fra de medlemsinterne sidene.

Når kontigenten er betalt vil du normalt få passord til de medlemsinterne sidene i løpet av noen dager til maksimalt et par uker. Deretter vil det ta inntil 2-3 uker før du mottar medlemskort. Merk at det kan ta lengre tid i ferieperioder. Med passord kan du selv lage et midlertidig medlemsbevis. Kontakt eventuelt kasserer eller medlemskortansvarlig i styret dersom noe er forsinket.

*1) Vi anbefaler at du sender bilde (passoto el.lign.) elektronisk som vedlegg til Norsk XM Klubbs e-post adresse . Alternativt kan du sende vanlig bilde på "snail-mail". Om du skal sende bilde med vanlig post må du kontakte Norsk XM Klubb på e-post for å få oppgitt adresse. Styret i Norsk XM Klubb har selvsagt åpnet for at medlemmer kan ha medlemskort uten bilde selv om vi anbefaler bilde. Om du har bilde på kortet slipper du alltid å vise vanlig legitimasjon i tillegg til medlemskortet ved anvendelse av rabatter etc.

Hvordan bli medlem?

Vi anbefaler at du benytter innmeldingsskjemaet, men du kan også sende innmelding som e-post. For å filtrere vekk det meste av spamming har vi innført enkel passord pålogging for å sende klubben innmelding. Du som forstår norsk klarer enkelt å fastslå hva du skal skrive inn når brukernavnet er årstallet for i fjor og passordet er bilmerke og modell i et sammenhengende ord med bare små bokstaver :)
INNMELDINGSSKJEMA
Har du vært medlem før? Skriv dette i innmeldingsskjemaet!

Har du/dere en eller flere Citroen XM? Har du av andre årsaker et positivt forhold til Citroen XM? Andre gode grunner for å bli medlem i klubben vil selvsagt vurderes! For å bli medlem ønsker vi at du benytter dette innmeldingsskjema slik at vi får de nødvendige data. Skulle du få problemer med skjemaet eller av andre viktige grunner ønsker kontakt på annen måte enn innmeldingsskjemaet, kontakt Norsk XM Klubb på e-post alternativt ring 911 30 881 om det er en hastesak.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.