Hvilken nytte/glede kan du ha av å være medlem i Norsk XM klubb?

 • Detaljert teknisk informasjon om XM på medlemsinterne websider og FTP-server: GjørDetSelv artikler, el-skjema, håndbøker etc. Klubbens samlede elektroniske arkiv er på over 5 GB (5000 MegaByte).
 • Billigere reparasjoner og billigere service pga gode rabattavtaler på deler/rekvisita, dekk/felg, reparasjonsarbeid, drivstoff mm
 • Tips/råd om gode og rimelige verksted for rimelige reparasjoner ved både merkeverksted og uavhengige verksted
 • Gode råd ved kjøp av XM og bistand med opplysninger om XM
 • XM-forum på nett for å spørre om råd, få hjelp og utveksling av meninger på en webbasert diskusjongruppe
 • Personlig lagringsplass på www.citroenxm.no for dine bilbilder
 • Tilgang på BILLIGE deler fra klubbens eget delelager
 • Mulighet for å abonnere på bladet Citrophile (et blad for Citroenklubber i Norge)
 • Bistand med formidling av deler og utstyr
 • En "møteplass" for deg som er interessert i XM
 • Medlemstreff og turer med både tekniske og kulturelle innslag
 • Søkerobot for Norsk XM Klubb på medlemsinterne websider